Aktuality

Informace ke státnímu obchodníkovi:
Z rozhodnutí Vlády ČR není společnost PRISKO a.s. pověřenou osobou,
která by dodávala energie - elektřinu a zemní plyn oprávněným odběratelům.
Nařízení Vlády ČR stanovilo povinnost dodat energie obchodníkům.
V přiloženém souboru prosím najdete doporučení, jak při sjednávání dodávek postupovat.

Pdf Doporučení MPO, MMR a ÚOHS ke kontraktaci elektřiny a plynu pro rok 2023 pro veřejné zadavatele