Profil společnosti PRISKO a.s.

Společnost byla založena podle paragrafu 172 Obchodního zákoníku.
Datum zápisu do obchodního rejstříku je 1. října 1992.
Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Škoda Mladá Boleslav s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
S účinností od 1. ledna 2008 se na základě ustanovení § 20 zákona č. 293/2001 Sb. stal jediným akcionářem společnosti stát zastoupený Ministerstvem financí ČR, na který přešly majetkové účasti vlastněné Českou konsolidační agenturou.

Stanovy

Pdf Stanovy společnosti platné od 15.12.2022

Platný výpis z OR

Pdf Platný výpis z OR

Akcionáři

Jediným akcionářem je Ministerstvo financí České republiky

Představenstvo

Ing. Mgr. Tomáš Schmied - předseda
Ing. Zlata Gröningerová - členka

Dozorčí rada

Ing. Josef Petřík - předseda
Mgr. Stanislav Folwarczny - člen
Mgr. Martin Sliwka - člen

Výbor pro audit

Ing. Jiří Pelák, Ph.D. - předseda
Ing. Juraj Brigant - člen
Ing. Jiří Opletal - člen