Profil společnosti PRISKO a.s.

Společnost byla založena podle paragrafu 172 Obchodního zákoníku.
Datum zápisu do obchodního rejstříku je 1. října 1992.
Jediným zakladatelem je Fond národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku Škoda Mladá Boleslav s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
S účinností od 1. ledna 2008 se na základě ustanovení § 20 zákona č. 293/2001 Sb. stal jediným akcionářem společnosti stát zastoupený Ministerstvem financí ČR, na který přešly majetkové účasti vlastněné Českou konsolidační agenturou.

Stanovy

Pdf Stanovy společnosti platné od 11.12.2019

Platný výpis z OR

Pdf Platný výpis z OR

Akcionáři

Jediným akcionářem je Ministerstvo financí České republiky

Představenstvo

Ing. Marian Klásek - předseda
Mgr. Bc. David Rais - místopředseda
Ing. Zlata Gröningerová - člen

Dozorčí rada

Ing. Josef Petřík - předseda
Mgr. Tomáš Pavlok - člen

Výbor pro audit

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Ing. Juraj Brigant
Ing. Jiří Opletal